Disclaimer

Algemeen

De informatie op de website van OZL noord is met grote zorgvuldigheid samengesteld. OZL noord is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website en gebruik van informatie / content kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op de website kan door OZL noord zonder nadere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd. OZL noord neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Externe Links

De website van OZL noord bevat links naar websites die door andere partijen dan OZL noord worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. OZL noord heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie

OZL noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bronvermelding

Deskundigen die gebruikmaken van deze site mogen informatie op deze site citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van OZL noord en voorzien van bronvermelding.

Techniek

De website van OZL noord kan elementen bevatten die te downloaden zijn. OZL noord garandeert de werking van deze elementen niet en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze zaken of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. OZL noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites of informatie.

© OZL noord 2020. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.