Doen wat werkt! Voor scholen, door scholen in coronatijd.

Sinds de corona-uitbraak in ons land heeft ook het onderwijs te maken met bijzondere maatregelen. Ondanks dat de scholen weer open zijn, zijn er leerlingen die wegens gezondheidsrisico’s of coronagerelateerde klachten niet naar school gaan. Dit kan leiden tot langdurige onderbreking van het volgen van onderwijs en mogelijk op langere termijn tot schooluitval. Het is belangrijk dergelijke situaties te voorkomen.

De drempel om thuis te blijven is laag, ook bij geringe klachten mogen leerlingen immers niet naar school komen. Aan de andere kant wordt de drempel om weer terug te gaan naar school hoger naarmate een leerling langer thuis zit. De leerling loopt het risico het contact met medeleerlingen te verliezen en achterop te raken met de lesstof. De dagelijkse structuur ontbreekt en de motivatie voor school neemt af.

Door voortgang van het onderwijs te borgen tijdens afwezigheid, houdt de leerling perspectief en blijft gemotiveerd om aan de slag en gaan. Onderwijsvoortgang continueren in coronatijd vraagt de nodige inspanning van leerkrachten en is niet altijd eenvoudig te realiseren.

De consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZLnoord), van Steunpunt Onderwijs Noord en het Paramedisch en Verpleegkundig Onderwijsteam van Cedin komen op veel verschillende scholen en zien daar mooie voorbeelden hoe het onderwijs in deze tijd wordt georganiseerd voor afwezige leerlingen. In een gezamenlijk document hebben we Good Practice voorbeelden en praktische adviezen van scholen voor scholen verzameld. We passen deze documenten voortdurend aan. Heeft u ook praktische tips om te delen en ziet u deze nog niet staan: wij zetten ze er graag bij.

Good practice voorbeelden

Klik hier voor het PO document
Klik hier voor het VO document]
Document: Tips voor toetsen op afstand in het VO

<< terug naar het overzicht