Hoofdzaken

Voor scholen is een leerling met een ernstige vorm van hoofdpijn vaak een ‘lastige’ leerling. Ook voor de consulent van OZL noord kan dit ziektebeeld een uitdaging zijn…

Hoofdpijn is er niet elke dag en hoofdpijn is niet altijd even hevig, er is een grillig beeld. De consulent maakt een planning met de leerling. Helaas staat soms nét op die ene dag van een geplande toets het hoofd van de leerling er niet naar. Opdrachten en toetsen schuiven op en schuiven door. Soms stapelt het schoolwerk zich enorm op. In zo’n situatie stelt de consulent een plan op maat voor. Dit is een plan dat past bij de belastbaarheid van de leerling. De ene school werkt direct mee aan maatwerk, de andere school heeft nog wel eens wat zetjes in de rug nodig.

Hoofdzaak is om het onderwijs voor de leerling goed te organiseren, zodat ook een leerling met ernstige hoofdpijn zijn diploma haalt. Bedenk daarom steeds dat deze leerling net zoveel mogelijkheden en capaciteiten heeft als een ander. Alleen zit dat hoofd soms in de weg…

Bekijk de Ziezonbrochure over hoofdpijn>>