Ketenpartners

Om goede onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen te realiseren werkt OZL noord samen met een aantal deskundige partners. Door een sterke samenwerking bereiken we meer voor het onderwijs aan zieke leerlingen.

Netwerk Ziezon

Netwerk Ziezon is een landelijk netwerk van experts op het gebied van onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen. Alle consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk. Netwerk Ziezon biedt ouders en scholen praktische informatie over de gevolgen van ziek zijn voor de leerling. Op de website staat informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen.

Klik hier voor de website >> 

Klik hier voor brochures per ziektebeeld >> 

Klik hier voor publicaties >>

Educatieve Voorziening

De consulenten op de kinderafdeling van de universitaire ziekenhuizen adviseren en begeleiden scholen bij het organiseren van onderwijs voor hun zieke leerlingen, informeren over de consequenties van ziek zijn voor het onderwijs in het algemeen en verzorgen zo nodig het onderwijs in het ziekenhuis. De consulenten van OZL noord en de consulenten van de EV werken nauw samen om het onderwijs voor de zieke leerling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Klik hier voor de website van de EV in het UMCG >>

Klik hier voor de website van de EV in het Maxima >> 

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies

Iedere leerkracht krijgt te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige en paramedische expertise in huis. Zij adviseren over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het medisch handelen en bieden leerkrachten daarmee handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.

Klik hier voor de website >>

DiaFrys

DiaFrys is een samenwerkingsverband tussen de kinderdiabetesteams van vier ziekenhuizen in Friesland. Per ziekenhuis is een multidisciplinair behandelteam beschikbaar voor het kind met diabetes en zijn ouders. OZL noord werkt nauw samen met DiaFrys. Zo is er een tweetal keer per jaar een overleg en organiseren ze samen voorlichtingsbijeenkomsten voor vertegenwoordigers van scholen. Soms krijgt de diabetesverpleegkundige het signaal dat het niet goed loopt op school. Zij neemt dan contact op met de consulent OZL noord.

Klik hier voor de website >>

Steunpunt Onderwijs Noord

Steunpunt Onderwijs Noord ondersteunt leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams bij het onderwijs aan leerlingen met bijzondere behoeften. Ze zetten zich met passie, kennis en gedrevenheid in om deze leerlingen werkelijk passend onderwijs te bieden.

Steunpunt Onderwijs Noord heeft een breed scala aan samenwerkende partners om zich heen verzameld van wie we weten dat ze deskundig zijn en die over een expertise beschikken die we zelf niet in huis hebben. OZL noord is hier één van.

Klik hier voor de website >>

Andere partners

Tijdens een begeleidingstraject van OZL noord werken ook regelmatig samen andere partners om het onderwijs aan de zieke leerling goed te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Samenwerkingsverband
 • Jeugdzorg
 • GGD-arts of GGD-verpleegkundige
 • GGZ hulpverlening
 • Leerplichtambtenaar/ onderwijsinspectie
 • Onderwijsconsulent
 • Jeugdpsychiatrie
 • Psycholoog / orthopedagoog
 • Huiswerkinstituut
 • Arts
 • Wijkteam
 • Dagbesteding
 • Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of het aanmelden van een zieke leerling kun je altijd bij ons terecht.

Neem hiervoor contact op met Ria Oudeboon
T: 088 0200 300 | M: 06- 127 43 781 | E: r.oudeboon@ozlnoord.nl

Vragen

Wij helpen je graag! Je kunt een vraag stellen via onderstaande knop. Uiteraard kunt je ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.