Lymfeklierkanker

Op 15 september 2022 staat Lymfeklierkanker centraal tijdens de maand van kinderkanker. lymfeklierkanker is kanker van het lymfekliersysteem. Lymfocyten, een bepaald soort witte bloedcellen, delen ongecontroleerd en houden zich op in de lymfeklieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hodgkin lymfoom en non-Hodgkin lymfoom.

 

Hodgkin-lymfoom

Een Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Deze ziekte wordt ook wel de ziekte van Hodgkin genoemd.

De symptomen die bij de presentatie van dit ziektebeeld horen zijn:

  • Vergrote en hard aanvoelende lymfeklieren.
  • Een lymfoom in de borstholte kan aanleiding geven tot hoesten en benauwdheid.
  • Onverklaarbare koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, jeuk, gebrek aan eetlust en vermoeidheid.

De overlevingskansen van kinderen met een Hodgkin-lymfoom zijn zeer goed (90%). De behandeling vindt grotendeels poliklinisch plaats en bestaat uit chemotherapie, bestraling en corticosteroïden medicatie.

Non-Hodgkin

Een Non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De symptomen die bij de presentatie van dit ziektebeeld horen zijn heel divers, variërend van nauwelijks klachten tot ernstig ziek.

Algemene symptomen zijn: onbegrepen gewichtsverlies, verminderde eetlust, nachtzweten en onbegrepen koorts. De diagnose wordt gesteld na operatieve verwijdering van een afwijkende lymfeklier, maar ook door onderzoek in het beenmerg en hersenvocht. In Nederland krijgen jaarlijks 35-50 kinderen deze diagnose. De meeste kinderen bij wie het Non-Hodgkin-Lymfoom wordt vastgesteld, zijn tussen de 5 en 12 jaar oud. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Kinderen met een Non-Hodgkin-Lymfoom hebben een genezingskans van 70-90%. De behandeling vindt grotendeels poliklinisch plaats en bestaat uit chemotherapie, bestraling en corticosteroïden medicatie.

Gevolgen voor het onderwijs

Kinderen met kanker kunnen gewoon naar school. Echter door de intensieve behandeling en/of fysieke gesteldheid kan er ook veelvuldig verzuim optreden. De behandeling beïnvloedt in vele opzichten het functioneren van de leerling op school. Eén van de aandachtspunten zijn de bijwerkingen van de therapie. In de Ziezon-brochure staat informatie over deze ziektebeelden en aan de gevolgen voor het onderwijs en aan de aanpassingen die mogelijk zijn op school.

De consulent van OZL noord is betrokken, deskundig en ervaren als het gaat om onderwijs en ziek zijn. De consulent ondersteunt de school bij het organiseren van onderwijs op maat voor de zieke leerling. De continuïteit in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de zieke leerling staat hierbij centraal 

De consulent stelt vast of de inzet van KlasseContact voor de zieke leerling zinvol is. KlasseContact maakt het mogelijk om tijdens de lessen maar mogelijk ook in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten. Dat is voor de zieke leerling van groot belang. Ze voelen zich verbonden met hun klasgenoten en lopen minder leerachterstand op.

Meld een leerling aan bij OZL noord>>

Ga naar de Non-Hodgkin Brochure>>

Ga naar de Hodgkin Brochure>>

Ga naar de KlasseContact site>>