Ondersteuningscoordinator, Ubbo Emmius

 

“Samen met de consulent van OZL proberen we maatwerk wat betreft onderwijs te bieden aan een leerling tijdens een spannende periode in zijn/haar leven.”

 

Ondersteuningscoordinator, Ubbo Emmius

Vanuit mijn functie als ondersteuningscoördinator op het voortgezet onderwijs kom ik soms in aanraking met leerlingen die om medische of andere redenen tijdelijk niet in staat zijn om het onderwijs in de klas, volgens rooster te volgen.  Er ligt dan een duidelijke ondersteuningsvraag.  Om te voorkomen dat betreffende leerling een onderwijsachterstand oploopt of te veel druk ervaart vanuit school terwijl medische zaken voorrang hebben, neem ik contact op met OZL. Dit natuurlijk altijd met toestemming van ouders. 

Na de aanmelding wordt de betreffende leerling door OZL gekoppeld aan een consulent.  Kort na de aanmelding vindt het intakegesprek plaats op school of bij de leerling thuis.   Er worden tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over de inhoud en vorm van het onderwijs aan deze leerling.   Dit is afhankelijk van de belastbaarheid voor onderwijs van deze leerling op dat moment.  De consulent maakt afspraken met leerling en ouders over contactmomenten waarop individuele ondersteuning wordt geboden. Dit gebeurt thuis, maar soms ook op school.  De consulent ondersteunt bij het maken van een inhaalplanning voor gemist werk of bij het opbouwen van schoolgang na een periode van thuiszijn.  De samenwerking met OZL heb ik altijd als zeer positief ervaren. 

De lijnen zijn kort, de samenwerking verloopt prettig en efficiënt. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling op dat moment aankan. Samen met de consulent van OZL proberen we maatwerk wat betreft onderwijs te bieden aan een leerling tijdens een spannende periode in zijn/haar leven.