OZL noord en DiaFrys werken samen voor jeugdigen met diabetes

Een leerling met diabetes in de klas en dan?

Er komt het nodige op je af als je hier als leerkracht en school mee te maken krijgt. Het roept praktische vragen op en kan gevoelens van onzekerheid met zich meebrengen. OZL noord werkt samen met DiaFrys om zo te zorgen voor de best mogelijke begeleiding van zowel de leerling met diabetes als de school.

Over DiaFrys

DiaFrys is een samenwerkingsverband tussen de kinderdiabetesteams van vier ziekenhuizen in Friesland. DiaFrys wil jeugdige diabeten een zo ‘normaal’ mogelijk leven laten leiden. Belangrijk onderdeel van dat leven is school. Hierin hebben DiaFrys en OZL noord elkaar gevonden.

Gezamenlijk overleg in het belang van de leerling

Tussen beide organisaties is regelmatig contact. Zo plannen we een aantal keren per jaar een gezamenlijk overleg. Daarnaast komt het voor dat de consulent OZL  met de diabetesverpleegkundige meegaat voor voorlichting en overleg op school. Ook in individuele  begeleidingstrajecten  kan het helpend zijn voor de leerling  en school dat er afstemming is tussen de consulent OZL en  diabetesverpleegkundige. We kunnen elkaar aanvullen en zo zorgen voor de best mogelijke begeleiding van de leerling en school.

Voorlichtingsbijeenkomsten

DiaFrys en OZL noord organiseren een paar keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten voor leerkrachten in het basisonderwijs, docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, en andere betrokkenen uit het onderwijs  die te maken krijgen met een leerling met diabetes. Deze bijeenkomsten houden we in het ziekenhuis of online.

Voor meer informatie:

Ga naar de website van DiaFrys>>

Kijk op de website van Ziezon>>