Veelgestelde vragen

Wilt u graag meer informatie over Onderwijsondersteuning voor Zieke Leerlingen? Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet tussen? Dan kunt u contact met ons opnemen, zodat wij u persoonlijk verder kunnen helpen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Waarom is het belangrijk dat zieke leerlingen onderwijs kunnen volgen?

Juist voor zieke leerlingen is het essentieel dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat en de verbinding met school behouden blijft. De vertrouwde band met school, leraren en medeleerlingen blijft hierdoor bestaan. Onderwijs geeft structuur en afleiding, doet een beroep op wat de leerling wél kan en biedt weer toekomstperspectief.

Wie is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen?

De school waar een leerling staat ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijs, ook als de leerling ziek is. Dit is vastgelegd in de wetten op het Passend Onderwijs. De continuïteit van het onderwijs voor zieke leerlingen valt onder de zorgplicht van het schoolbestuur, ook als het kind niet fysiek op school aanwezig kan zijn.

Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn en kan daarbij een beroep doen op OZL Noord . Voor deze voorziening bestaat landelijke dekking.

Op de website van Ziezon (Ziek Zijn en Onderwijs) staat een landkaart waarop u kunt zien waar consulenten Onderwijs Ondersteuning Zieke Leerlingen in Nederland te vinden zijn.

Wat kost het inschakelen van een consulent OZL noord?

Er zijn géén kosten verbonden aan het tijdelijk inschakelen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Noord (OZL Noord). De landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wij willen graag KlasseContact aanvragen voor onze zieke leerling. Hoe gaat dit in zijn werk?

U kunt voor een KlasseContact aanvraag contact opnemen met de consulent bij OZL Noord. De consulent overlegt met u of de leerling in aanmerking komt voor KlasseContact.

Mijn leerling is voor een langere periode opgenomen in het ziekenhuis. Hoe zorg ik dat het onderwijs doorgaat?

In de universitair medische centra (UMC’s) is een Educatieve Voorziening aanwezig. Zij kunnen tijdelijk het onderwijs overnemen en uw leerling onderwijs geven. Leerlingen opgenomen in andere ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de eigen regio.

Op de website van Ziezon (Ziek Zijn en Onderwijs) staat een landkaart waarop u kunt zien waar consulenten OZL in Nederland te vinden zijn.

Hoe kan de onderwijsachterstand van zieke kinderen het beste worden aangepakt?

Door hun ziekte kunnen leerlingen niet altijd optimaal profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Aanpassingen in het lesprogramma zijn vaak noodzakelijk. De consulent van OZL Noord overlegt dit met school, ouders en leerling.

Eén van onze leerlingen ervaart psychische klachten. Kan een consulent OZL noord worden ingeschakeld?

De kosteloze dienstverlening van OZL Noord is bedoeld voor zieke leerlingen met lichamelijke (somatische) klachten. Voor begeleiding van leerlingen met psychische klachten is een andere vorm van ondersteuning nodig. De consulent OZL noord kan vaak op regionaal niveau wel doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Een leerling van onze school is ziek en zit in het examenjaar. Hoe nu verder?

Voor al uw vragen en praktische tips over aanpassingen van toetsen en examenregelingen verwijzen wij u graag naar het document “Op weg naar het diploma”. Dit document staat op de website van Ziezon.

Schoolvakanties en OZL, hoe gaat dat in zijn werk?

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen noord (OZL Noord) heeft doorgaans vakantie in de door de rijksoverheid geplande schoolvakanties, zoals die zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/

Door de vrijheid die scholen hebben bij het plannen van hun vakanties (met uitzondering van de zomervakanties), is het mogelijk dat consulenten van OZL Noord soms net in een andere week vrij hebben dan sommige scholen in hun regio. Hierdoor kan de consulent OZL Noord soms onbereikbaar zijn in tijden dat andere scholen gewoon werken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of het aanmelden van een zieke leerling kunt u altijd bij ons terecht.

Neem hiervoor contact op met mevrouw R. Oudeboon
T: 088 0200 300 | M: 06- 127 43 781 | E: r.oudeboon@ozlnoord.nl

Bekijk hier de contactinformatie van de OZL noord consulenten.

Vragen

Wij helpen u graag! U kunt uw vraag stellen via onderstaande knop. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.