Wereld Obesitas Dag

Vandaag is het Wereld Obesitas Dag. De verwachting is dat obesitas bij kinderen de komende tien jaar met 60% zal toenemen. Obesitas heeft gevolgen voor de gezondheid en voor de motorische en psychische gesteldheid van een kind. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor het onderwijs van een leerling met obesitas.

Er zijn diverse sociale en psychologische factoren die samenhangen met obesitas. Stigmatisering, pesten, lage eigenwaarde, slaapstoornissen en buitensluiting van de groep zijn waarschijnlijk onderliggende factoren die de relatie tussen obesitas en leerprestaties kunnen verklaren. Zo blijken leerlingen met overgewicht: vaker te doubleren; lagere cijfers te halen; zichzelf als minder goede leerlingen te beschouwen en vaker naar het speciaal onderwijs te gaan. Daarom is het belangrijk voor leraren om te weten hoe ze de leerling met obesitas kunnen ondersteunen.

In onze Ziezonbrochure geven we naast uitgebreide informatie over het ziektebeeld obesitas, vele tips en verwijzingen die leraren kunnen gebruiken in de begeleiding van een leerling met obesitas.

Download de brochure >>

Meer informatie over Wereld Obesitas Dag >>