Werkwijze

Voor chronisch- en langdurig zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. De consulenten van OZL noord kunnen scholen, ouders en leerlingen hierbij ondersteunen. Onze werkwijze bestaat uit deze stappen:

Stap 1: digitale aanmelding

De eerste stap in een hulptraject is een digitale aanmelding via onze website.

Stap 2: afspraak inplannen

Hierna maakt een consulent van OZL noord een afspraak voor een gezamenlijk intakegesprek op school. Dit gesprek vindt plaats met betrokkenen van school (denk hierbij aan een intern begeleider of ondersteuningscoördinator en een klassenleerkracht of mentor), ouders en leerling. Soms zijn ook externe (zorg) professionals betrokken. Bijvoorbeeld een schoolverpleegkundige of leerplichtambtenaar.

Stap 3: intake & plan

Het organiseren van onderwijs aan een zieke leerling vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. Tijdens de intake wordt de hulpvraag van school, ouders en leerling besproken. Wat heeft de zieke leerling bijvoorbeeld nodig om deel te blijven nemen aan het onderwijsleerproces en hoe kan de school dit organiseren? De consulent OZL denkt hierin mee en samen maken we een plan op maat, waarbij de leerling, afhankelijk van het ziektebeeld, onderwijs krijgt dat past bij de situatie.

Stap 4: ondersteuning & coaching (optioneel)

De consulenten kunnen, als onderdeel van het plan op maat, tijdelijk onderwijsondersteuning en coaching bieden, het proces volgen en tijdens de begeleiding evalueren met betrokkenen. Mocht blijken, dat na de tijdelijke ondersteuning door de consulent, een langdurige, meer structurele ondersteuning nodig blijft, dan wordt in gezamenlijk overleg gekeken naar een passend vervolg.

Video: in de praktijk

In onderstaande video van Ziezon zie je hoe Matteo (7 jaar) en Isa (14 jaar) met hulp van Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen onderwijs op maat krijgen.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of het aanmelden van een zieke leerling kunt u altijd bij ons terecht.

Neem hiervoor contact op met mevrouw R. Oudeboon
T: 088 0200 300 | M: 06- 127 43 781 | E: r.oudeboon@ozlnoord.nl

Vragen

Wij helpen u graag! U kunt uw vraag stellen via onderstaande knop. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.