Werkwijze

Voor chronisch- en langdurig zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. De consulenten van OZL noord kunnen scholen, ouders en leerlingen hierbij ondersteunen. Onze werkwijze bestaat uit deze stappen:

Stap 1: digitale aanmelding

De eerste stap in een hulptraject is een digitale aanmelding via onze website.

Stap 2: afspraak inplannen

De consulent OZL maakt een afspraak voor een intakegesprek met de leerling/ouder en de betrokkenen op school. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 • Intern Begeleider/ondersteuningscoördinator 
 • Leerkracht/mentor 
 • Externe zorgprofessionals  
 • Leerplichtambtenaar 
 • Schoolarts/ schoolverpleegkundige 

Stap 3: intake & plan

In het intakegesprek komen vaak de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Ziektebeeld 
 • Ziekteverzuim 
 • Sociale contacten op school 
 • Waar de zieke leerling zich bevindt: fysiek op school, thuis en/of in het ziekenhuis
 • Aanpassing van het lesrooster 
 • Aanpassing van het inhoudelijke lesprogramma 
 • Aanpassing in toetsen/examens 
 • Voorbehouden en risicovolle handelingen 
 • Inzet hulpmiddelen 

Aan de hand van de besproken punten maakt de consulent OZL samen met school, leerling en ouders een plan op maat.

Stap 4: ondersteuning

De consulent kan tijdelijk onderwijsondersteuning aan de zieke leerling bieden. School is en blijft hierin leidend. De begeleiding kan zowel thuis, op school als in het ziekenhuis zijn.  Mocht er na het begeleidingstraject door OZL noord nog verdere ondersteuning nodig zijn dan kan de consulent hierin adviseren.  

Video: in de praktijk

In onderstaande video van Ziezon zie je hoe Matteo (7 jaar) en Isa (14 jaar) met hulp van Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen onderwijs op maat krijgen.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of het aanmelden van een zieke leerling kun je altijd bij ons terecht.

Neem hiervoor contact op met Ria Oudeboon
T: 088 0200 300 | M: 06- 127 43 781 | E: r.oudeboon@ozlnoord.nl

Vragen

Wij helpen je graag! Je kunt een vraag stellen via onderstaande knop. Uiteraard kun je ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.