Ziezondag – bijeenkomst voor consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Ziezon staat voor ‘Ziek Zijn en Onderwijs’ en is een landelijk netwerk waar alle consulenten OZL bij aangesloten zijn.

Landelijk netwerk
In Nederland bestaat sinds de millenniumwisseling het netwerk Ziezon. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werken òf bij de educatieve voorziening in een academisch ziekenhuis òf ze werken bij een onderwijsadviesbureau in de regio. Voor ons is dat Cedin in Drachten. Alle consulenten zijn verbonden aan het netwerk Ziezon.
De consulenten werken nauw samen. Het kan namelijk voorkomen dat een leerling uit Drenthe naar het ziekenhuis in Leiden, het LUMC, gaat voor een behandeling. Als de leerling en ouders hiervoor toestemming geven, overleggen wij met de consulenten in Leiden over het onderwijsprogramma in het ziekenhuis. Ook als de leerling weer thuis is, is het fijn om een overdracht te krijgen vanuit het ziekenhuis, zodat wij en de school het onderwijs weer kunnen oppakken.

Ziezondag
En na deze introductie van ons landelijk netwerk kom ik dan bij het echte onderwerp van dit artikel: de Ziezondag. Jaarlijks organiseert een groep consulenten een bijeenkomst op locatie. In het jaar 2020 was dit online, maar dit jaar werd de Ziezondag georganiseerd in Amersfoort.  En hoe fijn is dat, om na anderhalf jaar elkaar weer fysiek te mogen zien en bijpraten. Wie is nu eigenlijk de persoon wie ik altijd een e-mail stuur als ik bij een leerling ben geweest?
Naast ontmoeten en bijpraten staat een groot deel van de dag in het teken van lezingen en workshops.

Kennis vergaren
Passend bij deze coronatijd werden er twee lezingen gegeven over long-COVID. We zullen de komende tijd ongetwijfeld kinderen en jongeren begeleiden die kampen met restklachten na een coronabesmetting. Twee kinderartsen vanuit het AMC gaven een toelichting op deze restklachten en hoe je hiermee kunt omgaan en waar je rekening mee moet houden in het onderwijs.
Ook werden er lezingen gegeven over traumasensitief onderwijs, anorexia en wet- en regelgeving in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Afsluiting
De dag werd op een bijzondere manier afgesloten. Een collega werkte in haar studententijd bij de reptielenopvang in Beverwijk. Zij had twee slangen meegenomen en een varaan. Een aantal consulenten was zo dapper om de slang vast te houden. Het was een hele ervaring en toch ook weer leerzaam: de consulenten OZL weten nu wat en hoeveel een slang eet. Dat is natuurlijk heel erg handig, mochten wij bij een leerling op huisbezoek gaan met een slang als huisdier!

De terugreis
Na deze enerverende dag vertrokken we weer huiswaarts. Een aantal van ons konden met de fiets, een groot deel vertrok met de trein en wij kozen de auto als vervoersmiddel. Nog even gezellig bijpraten met een collega tijdens de lange terugreis. Ook heel fijn!