Nienke Bruining, ergotherapeut bij het PVO Cedin 

 

“Er zijn korte lijnen en door afstemming van onze expertise komen we samen met school, kind en ouders tot een volledige aanpak gericht op passend onderwijs.”

 

Nienke Bruining is ergotherapeut en werkt voor Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies bij Cedin.

Als ergotherapeut binnen Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies (PVO) werk ik regelmatig samen met de consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Noord (OZL noord). Beide teams zijn ondergebracht bij Cedin waardoor we elkaar extra goed weten te vinden. 

Als ergotherapeut word ik door scholen ingeschakeld om leerkrachten en begeleiders op school te ondersteunen en adviseren over hoe het onderwijs praktisch in te kunnen richten voor leerlingen met een motorische beperking of (chronische) aandoening. Dit zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen handelen, wat mee kunnen doen op school mogelijk maakt. Denk hierbij aan het goed kunnen zitten, leesbaar kunnen schrijven, mobiel zijn binnen de school, het kunnen organiseren van handelingen en kunnen omgaan met prikkels in de klas. Daarnaast adviseren we over hulpmiddelen en/of aanpassingen, en helpen we bij de aanvraag hiervan. 

De deskundigheid en werkzaamheden van de consulenten van OZL noord sluiten hier vaak erg goed op aan. Zij kunnen ingaan op de vragen op onderwijsinhoudelijk gebied zoals het organiseren van de lessen, het omgaan met verzuim van de leerling, de inzet van hulpmiddelen om thuis lessen te volgen en/of het onderwijsinhoudelijk ondersteunen van de leerling. Samen kunnen we zorgen voor een goede voorlichting over het ziektebeeld of de diagnose. 

Samen met Maaike van OZL noord en de ambulant begeleider van de school heb ik vorig schooljaar ondersteuning geboden rondom een leerling met een beperking in de arm-/handfunctie. Ik heb geadviseerd rondom het eenhandig werken en het opbouwen van de inzet van de aangedane arm en hand. Maaike heeft de leerling ondersteund bij het maken van het schoolwerk en toetsen in verband met de extra tijd en energie die dit kostte. Samen hebben we aandacht besteed aan het inzicht geven aan docenten over de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.  

Ik ervaar de samenwerking met de consulenten van OZL noord als heel goed en prettig. Er zijn korte lijnen en door afstemming van onze expertise komen we samen met school, kind en ouders tot een volledige aanpak gericht op passend onderwijs.